Lightrail.nl
We werken met trots aan hoogwaardig openbaar vervoer
- Dutch Rail Sector - -- -GoDutchCycling - - - - Favas.net- - - -Archief - - - Contact

TOD in praktijk ...

Lightrail.nl biedt expertise voor gebruikers in Nederland en buitenland. We combineren kennis van verschillende domeinen, zoals openbaar vervoer, stedenbouw, project-management, economie, ecologie en sociale wetenschappen.

Rob van der Bijl biedt een reeks ‘in-huis’ discussiecolleges aan over de samenhang tussen mobiliteit en ruimte. De reeks is afgeleid van de colleges die hij verzorgt als gastprofessor aan Universiteit Gent. Download de brochure.

Sustainable urban development with LRT: Lessons from Netherlands and Japan: Omvangrijk artikel over de vele mogelijkheden van Light Rail Transit (LRT – light rail, tram) als hoogwaardig openbaar vervoer in steden en stedelijke regio's.
Zie: International Railway Journal (IRJ)...

Lees het volledige artikel van Rob van der Bijl, Kiyohito Utsunomiya en Niels van Oort bij TU Delft.


Lightrail.nl (Rob van der Bijl) in de Nederlandse media:
. Aanbieding boek aan Van Boxtel, CEO NS
. Emergent City, Moraliteit mobiliteit
. Trouw, Kijk verder dan rails lang is
. Infrasite.nl, Visie op het OV.

. Bouwgenootschap, Ontsporing projecten

. BN/De Stem, Breda-Tilburg
. NRC, Geen plannen, dus niets
. OVPro.nl, Geen miljarden nodig
. Verdus, 'Transit oriented development'
. CoBouw, OV niet iets voor 'losers'

Of lees over LRNL's visie over de mogelijke rol van pensioenfondsen bij investeringen in openbaar vervoer - in fragmenten van een interview door het vakblad PensioenPro hieronder.

Of het nu gaat om de recent opleverde Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland, de Amsterdamse Noord/Zuidlijn of de Utrechtse Uithof-lijn. Ze zijn allemaal volledig gefinancierd met publiek geld. Private investeerders als pensioenfondsen zijn niet betrokken en gezien de financiële overschrijdingen van deze projecten is dat misschien maar goed ook, schrijft het vakblad PensioenPro (november 2019). Dat dergelijke investeringen er Nederland niet zijn, komt volgens pensioenbeleggers en ov-deskundigen (waaronder Rob van der Bijl, LRNL) omdat er sowieso weinig nieuwe ov-projecten zijn.
Uit het boeiende artikel in PensioenPro kan worden opgemaakt dat los van exploitatieopbrengsten de beschikbaarheidsvergoeding een gangbaar verdienmodel vormt. Maar er bestaan ook verdienmodellen waarbij het rendement van de financiers afhangt van de exploitatieopbrengst. De vraag is wie dergelijke risico’s zou moeten dragen, aldus PensioenPro. Rob van der Bijl, specialist op het gebied van mobiliteit in steden, vindt dat de landelijke overheid dat moet doen. ‘Eerdere kabinetten hebben ze te makkelijk afgeschoven naar gemeenten en bouwbedrijven, maar een bouwbedrijf moet je niet opzadelen met maatschappelijke risico’s, bijvoorbeeld dat een project vertraging oploopt vanwege allerlei bezwaren van omwonenden.’
Van der Bijl verwacht dat private investeerders niet toe zullen happen, zolang de overheid niet bereid is om meer risico op zich te nemen. ‘Beleggers zouden wel gek zijn, als je kijkt naar de recente ervaringen met verlieslatende projecten. De exploitatie van openbaar vervoer is moeilijk winstgevend te krijgen. Je mag al blij zijn als het kostendekkend is.’
De ov-specialist wijst erop dat het betrekken van private partijen bij de financiering van openbaar vervoer ook nadelen heeft. ‘Beleggers willen een rendement, dat hoger ligt dat de rente die de overheid zou betalen als ze de financiering via de kapitaalmarkt regelt. Via de markt financieren is doorgaans duurder.’
Verder lezen: https://pensioenpro.nl/

Onze definitie: light rail is een railgebonden vorm van openbaar vervoer die gebruikt wordt op de schaal van de stedelijke regio en de stad. In tegenstelling tot trein en metro is light rail per definitie geschikt om tot op zekere hoogte te integreren in de openbare ruimte en desgewenst te mengen met regulier wegverkeer.

Stedenbouw en mobiliteit, het is en blijft een verstandshuwelijk. Rob van der Bijl (Lightrail.nl & Favas.net) is één van de weinigen in Nederland die zich op beide terreinen deskundig mag noemen. Hij publiceert met regelmaat over zijn ideeën. Hoe ziet hij de toekomst van stad, mobiliteit en de consequenties voor de burger? Zie het interview in Emergent City...

Lightrail.nl in 'De Azijnpisser', 20-1-2015,
Ongecensureerd: "Rob van der Bijl, specialist in 'lightrail', pleit voor metroverbinding Schiphol-Amsterdam... ha! ha! ha! ha! ha! Gistermiddag voor 14.30 u. op Radio1, stedenbouwkundige Rob van der Bijl, die gespecialiseerd is in 'lightrail', die (hoe is 't mogelijk?) pleitte voor een metroverbinding tussen Schiphol en Amsterdam... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hem werd geen spaanbreed in de weg gelegd, toen hij zijn pleidooi hield, niet zo vreemd, als je beseft, dat de neoliberale volvette neoliberale oliebol van Werven presenteerde. Men had van der Bijl dan ook gevraagd, nadat de directeur van Schiphol, Jos Nijhuis pleitte voor het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Een vliegveld dat al belastinggeld grootverbruiker is, al helemaal op infra gebied."

To Lightrail.nl/bicycles...

Fietsen - Hoogwaardig openbaar vervoer (b.v. light rail) moet volgens ons worden verbonden met hoogwaardig fietsen en fiets/infrastructuren. Zie: www.lightrail.nl/bicycles/

To SmartBus...

Hoogwaardige bus versterkt openbaar vervoer (b.v. light rail). Volgens ons hebben steden 'SmartBus' nodig. Zie: www.lightrail.nl/SmartBus/

To Dutch Rail Sector ...

Lightrail.nl ondersteunt DUTCH RAIL SECTOR (DRS), een platform dat op omvattende wijze het railsysteem van Nederland presenteert voor een wereldpubliek. Bezoek DRS ...

Favas.net is een door onafhankelijke professionals gedragen samenwerking die oplossingen aandraagt voor ruimtelijke planning en sociale ‘empowerment’. Favas.net werkt voor gemeenschappen, lokale overheden en NGO’s. In samenwerking met Lightrail.nl exploreert Favas.net potenties van op rail gebaseerd openbaar vervoer voor de sociale en economische versterking van problematisch wijken en steden, echter zonder te vervallen in traditionele blauwdruk planning. Bezoek Favas.net.

 

Ons boek 'Light Rail Transit Systems: 61 Lessons in Sustainable Urban Development' is uitgegeven door Elsevier.´The book shows how to design and operate light rail to maximize its social benefits. Readers will learn how to understand the value of light rail and tactics on its effective integration into communities.´ Bestel het boek bij Elsevier.President-directeur van de Nederlandse Spoorwegen Roger van Boxtel neemt ons boek in ontvangst (2 oktober 2018). "Lightrail is wat mij betreft een belangrijke factor voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Zeker in de Randstad", zegt Van Boxtel. "Ik ga het beslist lezen!"

Al eerder (24 september 2018) was ons boek in ontvangst genomen door professor Graham Currie van de Monash University in Melbourne.Ons eerdere boek 'Investeren in de Stad. Lessen uit 47 light rail projecten' is niet meer leverbaar. Zie verder de samenvatting van de uitgebreide Engelstalige versie.
www.lightrail.nl/61xlightrail/

Leer over incrementele light rail planning en de bijbehorende argumentaties, werkwijzen en projecten. Download Lightrail.nl's presentatie in Bergen, Noorwegen, april 2017.Geen twijfel aan de noodzaak van light rail en ander hoogwaardig openbaar vervoer, volgens Rob van der Bijl (Lightrail.nl). Uit Verkeerskunde ...


Light rail state of the art - Het geheim van Portland. Uit OVMagazine ...

Transit Oriented Development - Onze presentatie op het congres van De Vastgoedrapportage, Nijmegen 22 mei 2013. Download hier...

Rob van der Bijl over  Station Centraal op Youtube...
Station Centraal:
19-30 september 2011, Bouwkunde TU-Delft
Nog steeds op Youtube ...

Congres - 21 januari 2010 - NBC Nieuwegein

Download Groningen RegioTram analyse: 'Ontspoord Tramproject' Uit tijdschrift Blauwe Kamer ...Helaas uitverkocht.

   
 
   
Copyright & Design: RVDB - Urban Planning, Amsterdam, Netherlands, 1997 - 2020